blog
Nový projekt ADAPTRegion AT-CZ – adaptujme se společně

Veronika Kovářová  1. 2. 2021

Nový projekt ADAPTRegion AT-CZ – adaptujme se společně

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy. Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Podobná výchozí situace a prostorová blízkost skrývají v sobě možnost učení se od sebe navzájem a díky spolupráci projektových partnerů Nadace Partnerství, Klimabündnis Oberösterreich, Energetické agentury Vysočiny, Energy Centre České Budějovice, Regionální rozvojové agentury jižních Čech příležitost rozvíjet a realizovat přeshraniční a propojující nabídku v podobě dlouhodobé podpory obcí a dalších institucí při adaptaci na změnu klimatu.

Co chystáme pro obce

Společně se zástupci obcí z obou zemí vyvineme kurz, který přispěje k realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Minimálně 21 obcím budou poskytnuty odborné konzultace při plánování investičních projektů, tak aby se do nich podařilo implementovat adaptační opatření. V rámci projektu bude založena přeshraniční otevřená síť ADAPTRegionu, která dlouhodobě propojí projektové partnery, obce a další organizace za účelem přeshraniční výměny, přenosu znalostí a spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu podle společného akčního plánu.

Přeshraniční Adapterra Awards

Nedílnou součástí projektu je i práce s veřejností, tak aby získala zájem na tématu a realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Veřejnost se bude moci zapojit do nominací a hlasování v nové přeshraniční kategorii soutěže „Adapterra Awards“.

Pro média

Potřebujete další informace nebo fotky, kontaktujte Moniku Hlávkovou monika.hlavkova@nap.cz.

KomentářePřidat zprávu


Nejčtenější články

Adaptačních projektů je v Česku čím dál víc

Ondřej Novák, Natura Český rozhlas Plus  17. 2. 2021
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
logo NP

Vedoucí partner projektu
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Projektoví partneři

Energetická agentura Vysočiny
Energy Centre České Budějovice
RERA a.s.
Klimabündnis Oberösterreich

Kontaktní osoba projektu ADAPTRegion AT-CZ
 

Monika Hlávková
Nadace Partnerství
monika.hlavkova@nap.cz

© 2021 | Nadace Partnerství