Volná krajina
Nový kabátek pro řeku Naarn Foto: Vojta Herout

Nový kabátek pro řeku Naarn

Revitalizované úseky na řece Naarn v Horním Rakousku vytvářejí lepší životní prostor pro vodní organismy a obyvatelům žijícím v okolí dopřávají možnost rekreace během horkých dnů. Stín, který poskytují vysázené stromy, se stará o zlepšení mikroklimatu a brzdí oteplování vodních toků. Rozšířený prostor průtoku toku řeky sníží v případě vysoké vody riziko záplav.

The Adaptation Journey

 
The positive impact
Ve smyslu evropské "Rámcové směrnice o vodách" došlo ke zhodnocení některých úseků regulovaného toku řeky Naarn a to rozšířením a stočením toku, založením vedlejších ramen a zálivů i vysázením dřevin, to vše s cílem zlepšit ekologický stav a biodiverzitu. Rychle se ukázalo, že revitalizované úseky s sebou nesou přidanou hodnotu jak ohledně zlepšení povodňové situace, mikroklimatu, tak i pro vyžití obyvatel především v horkých dnech.
 
How does it work?
Přibližně 8,4 ha plochy rozdělené na 5 úseků řeky Naarn bylo postupně zrevitalizováno a ekologicky zhodnoceno.

Vytvořená rozšíření toku vedou ke zpomalení průtoku a tímto ke zlepšení stavu hladiny v případě vysoké vody. Pomocí inženýrsko-biologických úprav a rozmanitého tvarování říčního dna (brody, tůně, vodní rostliny) vznikly možnosti úkrytu pro ryby a živočišnou potravu při nízkém stavu vody během období sucha. Revitalizované ozelenění zlepšuje mikroklima, poskytuje místa pro ochlazení a zpomaluje ohřívání vody.
 
Original state
Řeka Naarn je hlavním vodním tokem území Machland, kde se provozuje intenzivní zemědělství. Za účelem vytvoření zemědělských užitných ploch došlo v letech 1968 až 1972 k regulaci a vyrovnání toku řeky, kdy bylo koryto řeky v délce cca 11 km upraveno do lichoběžníkového profilu.
 
Operation and maintenance
Na různých místech se plánuje každoroční sečení trávy, ošetření a údržba dřevin v 5letých intervalech nebo udržování nádob na odpad a laviček ze strany obcí (místní svaz cestovního ruchu). Odhadovaný provozní rozpočet činí cca 15 000,- € / rok.
 
Why was the measure chosen?
Jiné varianty nebyly myslitelné z důvodu nedostatku volných základních ploch. Omezující faktory jsou dostupnost pozemků, částečně protichůdné zájmy zemědělství a větších objektů infrastruktury.
 
Obstacles and challenges
Největší výzvou bylo najít pozemky, které by bylo možné získat za rozumnou cenu. Na začátku byl rovněž problém v chybějící akceptaci ze strany obyvatelstva a politiků, což se ale s každým úsekem projektu zlepšovalo.
 
Operation and maintenance
V projektu se nepočítalo s tak silným přívalem lidí hledajících odpočinek, a to především v letních měsících. Potřeba přírodních rekreačních ploch byla určitě podceněna a nebyla původně ani velkým cílem (hlavním cílem bylo ekologické vylepšení vodního toku).
 
How much did it cost?
Celkové náklady činí celkem přibližně 4 mil. € na 5 projektových úseků (dotační zdroj Podpora životního prostředí, ekologie vod, dotační období 2010 až 2017). Očekávaná amortizace investice je plánovaná na 80 let, popřípadě není finančně ocenitelná.

Revitalization of water elements Flood control measures Biodiversity Floods and torrential rainfall Lack of water and drought 

Locality:
řeka Naarn mezi obcemi Perg a Mitterkirchen
Timeframe:
2008-2016
Author:
Büro PlanGo, ZT-Büro Thürriedl-Mayr, Gewässerbezirk Linz (Land OÖ.)
Contractor:
Gewässerbezirk Linz (Land OÖ), Fa. Hasenöhrl, Fa. Habau, Fa. Petschl
Investor:
Wasserverband Machland (Konsensinhaber - 10% Kostenanteil), Bund (60%), Land Oberösterreich (30%)
Contact:
Dipl.-Ing. Wilhelm Somogyi
wilhelm.somogyihaha.@ooe.gv.at